VIGTIG INFORMATION

 

FORRETNINGSBETINGELSER

CSF Legal Group

CVR-nr.: 40939083
Adresse:
Amalievej 6
1875 Frederiksberg C

 

FORRETNINGSBETINGELSERNES OMFANG

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som CSF Legal Group udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden skriftlig aftale med os.

 

BETALING

Vi tilbyder følgende betalingsmetoder: Kreditkort (Dankort, VISA OG MasterCard) og bankoverførsel.

 

Betaling ved transport: Ved møder inden for Storkøbenhavn afregnes som udgangspunkt en halv times transporttid i alt. Ved møder uden for Storkøbenhavn afregnes for den tid, der bruges eller efter nærmere aftale.

 

Betalingsfrist: 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges renter i henhold til renteloven.

DEPOSITUM

Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens start. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangskunder samt kunder uden fast forretningssted i Danmark.

 

ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

CSF Legal Group rådgiver alene om danske juridiske forhold. Hvis opgaven forudsætter rådgivning om udenlandsk lovgivning, anbefaler vi kunden at engagere lokale advokater.

 

CSF Legal Group er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger:

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 5 gange honorarets størrelse for den pågældende opgave. 

CSF Legal Group ansvar omfatter ikke ansvar for avancetab, driftstab, tab af data, tidstab, tab af goodwill eller image eller andre indirekte tab.

 

CSF Legal Group er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af CSF Legal Group eller med CSF Legal Group bistand.

Kunden kan alene rejse krav mod CSF Legal Group og ikke mod den medarbejder. 

 

FORÆLDELSE

Hvis kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskravet mod CSF Legal Group 1 måned efter, at kunden blev bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet er baseret på, er ydet.

 

FORTROLIGHED

CSF Legal Group har tavshedspligt i relation til uvedkommende med hensyn til indhold og karakter af CSF Legal Groups sager samt oplysninger i øvrigt fra kunden og om kunden, medmindre den pågældende oplysning efter omstændighederne ikke er af fortrolig karakter.

 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af CSF Legal Group tilhører CSF Legal Group, medmindre andet er aftalt.


LOVVALG OG VÆRNETING:

Eventuelle tvister om CSF Legal Group rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Her kan du læse, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

 

INDSAMLING OG BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I kontaktformularen på vores hjemmeside har du mulighed for at oplyse os om dit navn, din e-mailadresse, samt hvad henvendelsen drejer sig om. Disse oplysninger bruger vi til at gennemgå din henvendelse og kontakte dig med henblik på at yde rådgivning.

Derudover indsamles der ligeledes oplysninger om din adfærd, når du bruger vores hjemmeside. Læs mere i vores cookiepolitik nedenfor.

 

SLETNING AF OPLYSNINGER

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til persondatalovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige og relevante.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes. Derudover kan du få rettet eller slettet dine personoplysninger, såfremt de viser sig at være forkerte. Henvendelse herom kan ske til: csf@csflegal.dk. Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er CSF Legal Group, CVR-nr. 40939083.

 

COOKIES

Cookies anvendes på stort set alle hjemmesider. En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT- udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. De oplysninger, der indsamles via cookies, er anonyme, og kan ikke spores til navngivne brugere. Cookies kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

På www.csflegal.dk bruger vi cookies til at kunne levere den bedst mulige service til brugere af vores hjemmeside, herunder løbende forbedre hjemmesidens indhold og tekniske funktionalitet, samt til at lave trafikmåling.

 

Du kan til enhver tid slette cookies i din browser. På minecookies.org kan du for hver browsertype få en vejledning i, hvordan du sletter dine cookies. Vær dog opmærksom på, at hvis du indstiller din browser til ikke at acceptere cookies, er der dele af hjemmesiden, som du ikke kan benytte. Vi anbefaler derfor, at du tillader brugen af cookies.