YDELSER TIL ERHVERVVi leverer generel juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og private inden for en række retsområder, fx:

 

Erhvervsret

Gennemgang, kommentere, forhandle, udfærdigelse af alle former for kontrakter, herunder standardkontrakter, samarbejdskontrakter, kunde- og leverandørkontrakter, NDA, handelsbetingelser mv.

 

Persondataret

Rådgivning om virksomhedens håndtering af persondata og efterlevelse af databeskyttelsesreglerne i henhold til den nye persondataforordning (GDPR), herunder hjælp til udarbejdelse af persondataaftaler med virksomhedens databehandlere, interne persondatapolitikker samt risikovurderinger mv.

 

Ansættelsesret

Generel rådgivning, gennemgang og udfærdigelse af ansættelseskontrakter, arbejds- og ansættelsesforhold, opsigelse mv.

 

Markedsføringsret

Generel rådgivning i markedsføringsret, herunder regler for online handel og markedsføring på nettet. 

 

Lejeret  

Generel rådgivning samt gennemgang og udfærdigelse af leje – og erhvervslejekontrakter mv.

 

Udbudsret

Udfærdigelse og rådgivning vedrørende udbudskontrakter, udbudsprocesser, klagesager mv.

 

Skat 

Skatterådgivning for virksomheder og vejledning om skatteforhold og økonomi, herunder moms, afgifter og fradrag samt bogføring, årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder, ApS og IVS. Skatterådgivning for privatpersoner, herunder grænsegængere, ind – og udstationering, ved køb af fast ejendom, forældrekøb samt udarbejdelse af selvangivelser.

 

PRISER

 

Alt rådgivning kører efter en pris som bliver aftalt forinden opgaven påbegyndes.


Vores honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid.


Vores timepriser ligger fra DKK 1.800, ex moms.


Ved fastsættelsen af timeprisen lægges vægt på sagens omfang, kompleksitet, om opgaven er udført under stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid samt omstændighederne i øvrigt.

 

Ring eller skriv til os, beskriv hvad du ønsker hjælp til og vi vil give dig et uforpligtende tilbud.